Detone Open - finálové kolo

Nedeľa 20. januára

14.00 1 2 3 4 5 6 7 8 B E K
 SuVic  1    1    2    1    1  4 5
 Kamole Katowice     1    1    2    1  1  4 5
              final match 1 2 3 4 5 6 7 8 B E K
 CC Hamburg           1  1  3    1    1    2  5 7
 Traun I        1    4    1  0  3 6
1 2 3 4 5 6 7 8 B E K
 Andrew Team          1  3  1        2  -  2  4 7
 Shuffle Team        1  2  1    -  0  3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 B E K
 Zlatá Praha              1  3    4  4  1    -  2  5 13
 Poprad      5        1  -  0  2 6
1 2 3 4 5 6 7 8 B E K
 1. CK Brno  2  3  1  3  1  2  2    2  7 14
 Margarita                            2  0  1 2

Ďalšie články