Vrcholné podujatia

 • ME mužov a žien, Sofia 2004            11. miesto v skupine B
  (Kapolka, Kocian, P. Pitoňák, Turňa, Vozár,
  tréner: Garry Campbell - Kanada)
 • ME v mixoch, Canillo 2005                19. miesto
  (Bugárová, Langová, Kocian, Krčmár)
 • ME mužov a žien, Ga-Pa 2005          13. miesto v skupine B
  (Kapolka, Kocian, P. Pitoňák, Turňa, Vozár,
  tréner: Garry Campbell - Kanada)
                                                                13. miesto v skupine B

  (Bugárová, Kajanová, Kvasňovská, Axamítová,
  tréner: Garry Campbell - Kanada)
 • ME v mixoch, Claut 2006                   17. miesto
  (Bugárová, Langová, Kocian, Krčmár)
 • ME mužov a žien, Bazilej 2006           9. miesto v skupine B
  (Bugárová, Kajanová, Kvasňovská, Axamítová)
  tréneri: Pavel Kocian, Garry Campbell - Kanada)
 • ME v mixoch, Madrid 2007                10. miesto
  (Axamitová, Kocian, Bugárová, P. Pitoňák,
  Krčmár, Pitoňáková, T. Pitoňák)
 • ME mužov a žien, Fussen 2007        6. miesto v skupine B
  (Axamítová, Langová, Kajanová, Vojtušová,
  tréner: Pavel Kocian)
 • MS párov, Vierumäki 2008              19. miesto
  (Vojtušová, Turňa,
  tréner: Milan Kališ)
 • ME mužov a žien, Ornskoldvik 2008   8. miesto v skupine B
  (Axamítová, Langová, Kajanová, Vojtušová,
  tréner: Vlastimil Vojtuš)
 • ME mužov a žien, Aberdeen 2009                10. miesto v skupine B
  (Gabovičová, Haferová, Kvasňovská, D. Matulová,
  tréner: Pavel Kocian)
 • ME mužov a žien, Glasgow 2010        3. miesto v skupine C
  (Gabovičová, Haferová, Kvasňovská, D. Matulová)
 • ME v mixoch, Kodaň 2011                    16. miesto
  (Sýkorová, Kocian, D. Matulová, P. Pitoňák)
 • ME mužov a žien, Karlstad 2012          9. miesto v skupine B
  (Gabovičová, Hubáčková, Haferová, Kvasňovská, D. Matulová)