Terminológia

B

back line priečna čiara dotýkajúca sa kruhov na dráhe v najvzdialenejšom bode
back ringe zadná polovička cieľových kruhov(medzi tee line a back line)
bonspiel curlingový turnaj doplnený o rôzne spoločenské akcie
blank end end s nulou (ani jeden tím nebodoval)
blanking an end úmyselná hra na end s nulou s cieľom ponechať si výhodu posledného kameňa v ďalšom ende
burned stone kameň, ktorý je po odhode tečovaný hráčom alebo jeho metlou – musí byť ihneď vyradený z hry, s výnimkou, že po jeho nechaní v hre je pozícia tímu, ktoré porušilo pravidlá, ešte nevýhodnejšia
button kruh s najmenším polomerom

C

centre line pozdĺžna stredová čiara
centre guard kameň umiestnený v blízkosti centre line v cieľovém poli tak, aby zabránil prípadnému vyrazeniu výhodne umiestneného vlastného kameňa v kruhoch
come around kameň výhodne umistnený za iný, ktorý sa mu stane „ochrancom“ proti vyrazeniu
counter akýkoľvek kameň umiestnený v kruhoch tak, že môže byť započítaný do skóre

D

dolly stred cieľových kruhov (taktiež "tee")
draw kameň zahraný na umiestenie v kruhoch

E

end uzatvorený úsek hry, v ktorom bolo odhodených 16 kameňov a určené skóre

F

fast ice rýchly ľad
freeze kameň umiestnený tesne na dotyk k inému
front ring predná polovička cieľových kruhov (pred tee line)

G

game hra (pozostáva spravidla z ôsmich alebo desiatich endov)
guard kameň umistnený tak, že kryje iný, ktorý je vo výhodnej pozícii

H

hack odrazový blok
hack line priečná čiara dráhy, na ktorej sú umiestnené bloky
handle držadlo kameňa
hit náraz do súperovho kameňa
hit and draw vyrazenie súperovho kameňa pri súčasnom umiestnení svojho
hit and stop kameň zahraný tak, aby vyrazil súperov a sám zostal stáť na jeho pôvodnom mieste
hog line priečne čiary na dráhe ve vzdialenosti 10 m od blokov

I

in turn držanie kameňa pri odhode s vnútornou rotáciou v smere hodinových ručičiek

L

last rock výhoda odhodu posledného kameňa v ende
lead hráč, ktorý odhadzuje kamene ako prvý

O

out vyradenie kameňa z endu
out turn držanie kameňa pri odhode s vonkajšou rotáciou proti smeru hodinových ručičiek

P

pebble zamrznuté kvapôčky vody na povrchu hracej dráhy
port kameň, ktorý je zahraný tak, aby prešiel medzerou medzi dvoma kameňmi
promócia kameň, ktorý posunie svoj vlastný do výhodnejšej polohy a súčasne sa mu postaví ako guard

R

rink hracia plocha
roll točivý pohyb kameňa po náraze do iného

S

second hráč tímu, ktorý odhazuje kamene ako druhý
score board výsledková tabuľa
shot rock kameň najbližši k stredu
skip štvrtý hráč tímu – kapitán
slide sklz
slider sklzná podrážka curlingovej obuvi
split kameň zahraný tak, aby rozrazil dva kamene umiestnené tesne pri sebe a sám zostal na ich mieste
stone kameň
straight handle kameň bez rotácie
straight ice priamy ľad
sweeper zametajúci hráč
sweeping zametanie kameňa metličkou
swingy ice točivý ľad

T

take out 1. obranný herný štýl založený na vzájomnom vyrážaní kameňov 2. vyrazenie kameňov súpera pri súčasnej strate vlastného
tee stred cieľových kruhov (priesečník tee line a centre line)
tee line priečne čiary prechádzajúce stredom kruhov

V

vice skip hráč tímu odhazujúcí svoje kamene ako tretí v poradí

W

wick zasiahnutie kameňa veľmi malou čásťou plochy tak, aby ho iba minimálne vychýlil z jeho pôvodnej polohy